[ SlackList ] [ WkikiSlack ]multiprocessor

From: Slawomir Wielinski <swielinski@arbo.com.pl>
Date: Wed Sep 10 2003 - 12:00:30 CEST
[slacklist] multiprocessor

Witam
Czy któs z szanownych użytkowników zetknął = się z instalacją SLACK'a na dwóch
procesorach ?
Instalacja odbywa się automatycznie, czy trzeba = przekomopilować jajco ???


pozdrawiam
Received on Sat Feb 21 03:38:59 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014