[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: qmail na slackware 9.0

From: <admin@ibq.pl>
Date: Thu Sep 11 2003 - 22:54:58 CEST
[slacklist] Re: qmail na slackware 9.0

nqajprawdopodobniej  masz
glibcso, który jest potrzebny do uruchamiania  = programów,  a  nie
masz glibc, który jest potrzebny do = kompilacji
pozdro
FATlacz

--
- [ Register Linux User #306725 | BLUG register = member #0306]
- [ http://www.ibq.pl | tel: 604665016 | = laczo_at_ibq.pl--------- Wiadomość oryginalna --------
Od: slacklist@slackware.com.pl
Do: slacklist@slackware.com.pl = <slacklist@slackware.com.pl>
Temat: [slacklist] Re: qmail na slackware 9.0
Data: 11/09/03 18:33

>
>
> nie znalazlem nowszej wersji niz ta ktora jest =
>
> Zrobilem natomiast patchowanie qmail i mam juz = nie tamte bledy ale nowe:
> # make setup check
> ../compile qmail-local.c
> qmail-local.c:1:23: sys/types.h: No such file or =
> qmail-local.c:2:22: sys/stat.h: No such file or =
> In file included from qmail-local.c:19:
> error.h:4:19: errno.h: No such file or =
> qmail-local.c: In function `temp_fork':
> qmail-local.c:37: `errno' undeclared (first use =
> qmail-local.c:37: (Each undeclared identifier is = reported only once
> qmail-local.c:37: for each function it appears =
> qmail-local.c: In function `temp_read':
> qmail-local.c:38: `errno' undeclared (first use =
> qmail-local.c: In function `temp_qmail':
> qmail-local.c:42: `errno' undeclared (first use =
> qmail-local.c: In function = `maildir_child':
> qmail-local.c:85: storage size of `st' isn't = known
> qmail-local.c:91: `errno' undeclared (first use =
> qmail-local.c: In function `mailfile':
> qmail-local.c:183: `errno' undeclared (first use =
> qmail-local.c: In function `mailprogram':
> qmail-local.c:247: `errno' undeclared (first use =
> qmail-local.c: In function `checkhome':
> qmail-local.c:313: storage size of `st' isn't = known
> qmail-local.c:316: `errno' undeclared (first use =
> qmail-local.c: In function `qmeox':
> qmail-local.c:329: storage size of `st' isn't = known
> qmail-local.c:338: `errno' undeclared (first use =
> qmail-local.c: In function `qmeexists':
> qmail-local.c:348: storage size of `st' isn't = known
> qmail-local.c:354: `errno' undeclared (first use =
> qmail-local.c:361: `S_IFMT' undeclared (first = use in this function)
> qmail-local.c:361: `S_IFREG' undeclared (first = use in this function)
> qmail-local.c: In function `main':
> qmail-local.c:491: `errno' undeclared (first use =
> qmail-local.c:450: warning: return type of = `main' is not `int'
> make: *** [qmail-local.o] Error 1
>
>
> &gt; ubrejdnij =&gt; upgrade miałem = namysli:)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

________________________________________________
www.ibq.pl

Received on Sat Feb 21 03:38:56 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014