[ SlackList ] [ WkikiSlack ]autologin

From: kruszek1 <kruszek1@wp.pl>
Date: Thu Sep 11 2003 - 23:59:25 CEST
[slacklist] autologin

W jakich plikach można ustawić autologin?
 Slack 9.0 - jedno płytowy

 

--
Pozdrowienia,
 kruszek1        &n= bsp;           &nb= sp;     mailto:kruszek1@wp.pl

Received on Sat Feb 21 03:38:55 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014