[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: nagrywarka - problem

From: Paweł Rohde <pawel@rohde.poznan.pl>
Date: Mon Sep 15 2003 - 19:43:25 CEST
[slacklist] Re: nagrywarka - problem

Dnia 09/15/2003 06:14 PM, Użytkownik Paweł Rohde = napisał:
> Na początku: ta nagrywarka DZIAŁAŁA = kiedyś z moim linuxem - robiłem
> wszystko według howto ...
>
> modprobe ide-scsi
>
> Sep 15 18:12:35 patt kernel: hdc: attached =
> Sep 15 18:12:35 patt kernel:   Vendor: = TEAC      Model:
> = CD-W512EB         Rev: = 2.0E
> Sep 15 18:12:35 patt kernel:   = Type:   = CD-ROM           &= nbsp; ANSI SCSI
> revision: 02
>
> root@patt:~# cdrecord -scanbus
> Cdrecord 2.0 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) = 1995-2002 Jörg Schilling
> cdrecord: No such file or directory. Cannot open = '/dev/pg*'. Cannot open
> SCSI driver.
> cdrecord: For possible targets try 'cdrecord = -scanbus'. Make sure you
> are root.
> cdrecord: For possible transport specifiers try = 'cdrecord dev=help'
>
> /var/log/syslog
> Sep 15 18:10:13 patt modprobe: modprobe: Can't = locate module char-major-97
> Sep 15 18:10:13 patt last message repeated 3 = times
> S
>
> root@patt:~# eject /dev/hdc
> eject: unable to eject, last error: Zły = argument
>
> root@patt:~# eject /dev/scd0
> eject: unable to find or open device for: = `/dev/scd0'
>
>
> O co chodzi ... co zrobić, by z mojej = nagrywarki można było normalnie
> korzystać? czyli R i W ?? Teraz nie działa = ani to ani to ...
>

odpowiem dla potomności:

zaistniały jakieś różnice między 2.4.20 = (gdzie nagrywarka mi
działała) a 2.4.21 - nie wiem jakie, ale wszystko = sprawdziłem
jeszcze raz z CD-Writing HOWTO i brakowało kilku = rzeczy :(

Poza tym mój /etc/modules.conf miał kilka wpisów =
nagrywarki i one chyba także bruździły = ...


--
pozdrawiam Paweł Rohde [patt]
[gadu-gadu: = 755284       = mail:pawel_NOSPAM@rohde.poznan.pl ]
[komórka  : 501 433 = 051           &nbs= p;            = ;            = ]

Received on Sat Feb 21 03:38:50 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014