[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: zawiechy serwa

From: Conspect <consppoz@conspect.com.pl>
Date: Tue Sep 16 2003 - 09:45:59 CEST
[slacklist] Re: zawiechy serwa

Ja również jakiś czas temu miałem podobne = problemy - ale choć wyglądało to
na pamięć - to choć wymieniałem je = kilkukrotnie nic to nie dało - po
dogłębnej (:-) analizie doszedłem do wniosku = że błędy z przepełnieniem
tablic sąsiedztwa - czyli popularne przepełnienie = stosu wynika z problemów
samego systemu - reinstalacja (nowa kompilacja = jądra) na nowo rozwiązała
sprawę.

Witek

----- Original Message -----
From: "Poochini" = <poochini@wp.pl>
To: <slacklist@slackware.com.pl>
Sent: Monday, September 15, 2003 10:04 PM
Subject: [slacklist] zawiechy serwa


> Sep 15 04:41:16 server kernel: Unable to handle = kernel paging request at
> virtual address f1d9b0fc
> Sep 15 04:41:16 server kernel:  printing =
> Sep 15 04:41:16 server kernel: c01d4b29
> Sep 15 04:41:16 server kernel: *pde = = 00000000
> Sep 15 04:41:16 server kernel: Oops: 0002
> Sep 15 04:41:16 server kernel: = CPU:    0
> Sep 15 04:41:16 server kernel: = EIP:    0010:[<c01d4b29>]    Not = tainted
> Sep 15 04:41:16 server kernel: EFLAGS: = 00010212
> Sep 15 04:41:16 server kernel: eax: = 00000008   ebx: f1d9b0a0   ecx:
00000002
> edx: f1d9b0fc
> Sep 15 04:41:16 server kernel: esi: =
c0cf7d40
> esp: c3e83f00
> Sep 15 04:41:16 server kernel: ds: = 0018   es: 0018   ss: 0018
> Sep 15 04:41:16 server kernel: Process updatedb = (pid: 5617,
> stackpage=c3e83000)
> Sep 15 04:41:16 server kernel: Stack: 00000000 =
> c01cb9fa c0cf7d40 c3e83f48 00000000
> Sep 15 04:41:16 server = kernel:        c515d008 00000000 =
> c0cf7d40 c3e83f48 00000000 00000008
> Sep 15 04:41:16 server = kernel:        c4c80740 00000000 =
> c1a5ffd1 00000008 c3e83f90 c515d000
> Sep 15 04:41:16 server kernel: Call = Trace:    [<c01cb9fa>] [<c01cc0da>]
> [<c01cc389>] [<c01cc5ea>] = [<c01c8c37>]
> Sep 15 04:41:16 server kernel:   = [<c01934bd>] [<c01934a3>]
> Sep 15 04:41:16 server kernel:
> Sep 15 04:41:16 server kernel: Code: f3 a5 a8 02 = 74 02 66 a5 a8 01 74 01
a4
> 8b 4c 24 18 85 ed 8b
>
> serwer sie zawiesza na ekranie monitora = wyskakuje taki komunikat. co mi na
> to poradzicie ?
> Poochini
> = --------------------------------------------
> http://www.poochini.prv.pl=
> GG: 3663820
> E-mail: poochini@wp.pl
>


Received on Sat Feb 21 03:38:50 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014