[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: mysql

From: Luko <luko@munet.eu.org>
Date: Tue Sep 16 2003 - 17:07:59 CEST
[slacklist] Re: mysql

From: "Piotr Simon"
> To zainstaluj z paczki.
>
> Instalujemy paczkę mysql z katalogu = slackware/ap/
> Następnie wydajemy komendę:
> # /usr/bin/mysql_install_db
> # chown mysql /var/lib/mysql -R
> dodajemy do /etc/ld.so ścieżkę = /usr/lib/mysql i dajemy:
> # ldconfig
>
> obrabiamy którą chcemy w /etc/my-*.cnf = (password zostaw narazie w
spokoju)
> Ja wybrałem my.small.ini i zmieniamy nazwę =
o
> ścieżce do socket)
>
> Startujemy mysql'a
> # /etc/rc.d/rc.mysqld start
> Tworzymy hasło , zabijamy mysql'a
> # /usr/bin/mysqladmin -u root password = jakieś_hasło
> # killall mysqld
>
> Otwieramy ponownie /etc/ my.cnf , wpisujemy = nasze hasło i trzeba jeszcze
> odhaszczować i uruchomić server.

No nic tylko pogratulowac jest to jedyny opis ktury mi = naprawde pomugl.
Mysql chodzi :D
Naprawde pogratulowac wez to opublikuj na = www.slackware.com.pl :D

Z tego co wiem to slackware jest jakies nieszczesliwe = pod wzgledem mysql`a
bo to nie tylko ja mialem z tym problemy.

Received on Sat Feb 21 03:38:48 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014