[ SlackList ] [ WkikiSlack ]data

From: Slawomir Wielinski <swielinski@arbo.com.pl>
Date: Wed Sep 17 2003 - 15:29:23 CEST
[slacklist] data

Witam szanopnych uzytkowników listy.
mam pytanie - polecenie date - wyswietla date, ale = jak ją zmienić, aby
dziala także po restarcie systemu ?
wiem ze byly takie fajne "magiczne" = polecenia ...


pozdrawiam


Received on Sat Feb 21 03:38:47 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014