[ SlackList ] [ WkikiSlack ]???zmiana praw i włascicieli???

From: Mirek <Bobomir@interia.pl>
Date: Mon Jan 27 2003 - 22:35:21 CET
[slacklist] ???zmiana praw i włascicieli???

cze
aby zmienić własciciela pliku lub = katalogu   należy wydać polecenie
chown  nick  katalog
jak mam wydac polecenie  aby zmienić = własciciela katalogu razem  z jego
zawartością  ??
mirek


----------------------------------------------------------------= ------
Poczta nowych mozliwosci >>> http://link.interia.pl/f16bc =


Received on Sat Feb 21 03:38:42 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014