[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: ???zmiana praw i włascicieli???

From: Pepe <thesaint@tenboard.com>
Date: Tue Jan 28 2003 - 08:21:10 CET
[slacklist] Re: ???zmiana praw i włascicieli???

Dnia pon 27. styczeń 2003 22:35, Mirek = napisał:
> jak mam wydac polecenie  aby zmienić = własciciela katalogu razem  z jego
> zawartością  ??
> mirek

man chown, stoi jak byk napisane.

Pepe


Received on Sat Feb 21 03:38:42 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014