[ SlackList ] [ WkikiSlack ]current

From: ix1 <ix1@wp.pl>
Date: Fri Jan 31 2003 - 17:28:01 CET
[slacklist] current

CZy jest jaki¶ automatyczny sposób pobierania = nowych pakietów co¶ w stylu
aplikacji w debianie lub PLD.??


Received on Sat Feb 21 03:38:35 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014