[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: current

From: Maciej Paszta <paszczi@go2.pl>
Date: Fri Jan 31 2003 - 18:10:11 CET
[slacklist] Re: current

DniaFri, 31 Jan 2003 17:28:01 +0100
"ix1" <ix1@wp.pl> = napisałe¶:

> CZy jest jaki¶ automatyczny sposób pobierania = nowych pakietów co¶ w
> stylu aplikacji w debianie lub PLD.??
>
Tak - autopkg, ale nie dziala za dobrze.


--
Maciek Paszta gg: 2810043
BLUG Member #0274
paszczi@go2.pl
maciusp@gazeta.pl
"The pursuit of wisdom always comes at a =

Received on Sat Feb 21 03:38:35 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014