[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Zakoczenie procesu.

From: Mandor <mandor@autumn.iq.pl>
Date: Sat Feb 01 2003 - 18:57:40 CET
[slacklist] Zakoczenie procesu.

      Witam = wszystkich!

   Mam  problem z prawidłowym = zakończeniem jednego z procesów. Otóż,
jeden  program  uruchamia się przy = starcie systemu, jego PID zostaje
zapisany  w  pliku  = nazwa_programu.pid.  Aby poprawnie zakończyć ten
proces trzeba użyć 'kill -quit'.

   Zakładam,  że  = muszę  zmodyfikować  plik rc.6 - dodać = zakończenie
tego  procesu  w  odpowiednim  = miejscu.  Ale  jak  pobrać numer tego
procesu  z  innego pliku? Albo jak = uzyskać numer procesu i przekazać
go do 'kill'? Numer procesu jest za każdym razem =

   Pozdrawiam.

--
Mandor

Received on Sat Feb 21 03:38:31 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014