[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Zakończenie procesu.

From: Konrad Lapsz <harrier@disgust.wariaci.net>
Date: Sat Feb 01 2003 - 20:56:21 CET
[slacklist] = =?X-UNKNOWN?Q?Re=3A_=5Bslacklist=5D_Zako=F1czenie_procesu=2E?= =

Ta wiadomość wykorzystuje nie obsługiwany zestaw = znaków. Aby zobaczyć jej oryginalną zawartość, otwórz = załączoną wiadomość. Jeśli tekst nie zostanie prawidłowo = wyświetlony, zapisz załącznik na dysku, a następnie otwórz go = w edytorze obsługującym oryginalny zestaw znaków. = <<message.txt>>

Received on Sat Feb 21 03:38:30 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014