[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Jak ograniczyć userów ?

From: ix1 <ix1@wp.pl>
Date: Mon Feb 03 2003 - 10:30:10 CET
[slacklist] [slacklist] Jak ograniczyć userów ?

Potrzebuje ograniczyc uprawnienia userom a = konkretnie  aby niemogli
wychodzić poza swój folder w /home/ i patrzyc co =
Pytanie jak to zrobić ??


Received on Sat Feb 21 03:38:26 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014