[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Jak ograniczyć userów ?

From: Sick3R <sicker@2n.pl>
Date: Mon Feb 03 2003 - 10:42:51 CET
[slacklist] Re: [slacklist] [slacklist] Jak ograniczyć userów = ?

Po pierwsze proponuje wrzucic userów do jednej grupy = - to ulatwi
ustwianie praw dla nich. Wtedy zabierasz tylko prawa = przegladania
katalogu nadrzednego dla /home (czyli ../ ) i juz = user nie wyjdzie poza
swoj katalog.
_______________________________
Ireneusz Grycuk
2N Publishing & Database Labolatories


----- Original Message -----
From: "ix1" <ix1@wp.pl>
To: <slacklist@slackware.com.pl>
Sent: Monday, February 03, 2003 10:30 AM
Subject: [slacklist] [slacklist] Jak ograniczyć = userów ?


> Potrzebuje ograniczyc uprawnienia userom a = konkretnie  aby niemogli
> wychodzić poza swój folder w /home/ i = patrzyc co inny maja u siebie  .
> Pytanie jak to zrobić ??


Received on Sat Feb 21 03:38:26 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014