[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: IPV6

From: Cezary Kiczkajło <cezi@ircnet.pl>
Date: Thu Feb 06 2003 - 00:32:58 CET
[slacklist] Re: IPV6

Ta wiadomość wykorzystuje nie obsługiwany zestaw = znaków. Aby zobaczyć jej oryginalną zawartość, otwórz = załączoną wiadomość. Jeśli tekst nie zostanie prawidłowo = wyświetlony, zapisz załącznik na dysku, a następnie otwórz go = w edytorze obsługującym oryginalny zestaw znaków. = <<message.txt>>

Received on Sat Feb 21 03:38:19 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014