[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Wieszający sie Slack

From: Rafał Janus <pajak_22@poczta.fm>
Date: Fri Feb 07 1997 - 01:03:35 CET
[slacklist] Wieszający sie Slack

...aha mam Slackware 8.0 i jadro 2.2.19

pozdrawiam Pajak

Received on Sat Feb 21 03:38:18 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014