[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Wieszający sie Slack

From: kb <klb@box43.gnet.pl>
Date: Fri Feb 07 2003 - 10:01:26 CET
[slacklist] Re: Wieszający sie Slack

masz Slack 8.0 jądro 2.2.19 i datę w komputerze = 1997r popraw sobie
Pozdrawiam
KB

Received on Sat Feb 21 03:38:18 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014