[ SlackList ] [ WkikiSlack ](no subject)

From: Paweł Rohde <pawel@rohde.poznan.pl>
Date: Fri Feb 07 2003 - 10:23:24 CET
[slacklist]

Hello

Właśnie zrezygnowałem z mojego starego programu = pocztowego, bo mnie robił
w balona ... :(

Zainstalowałem postfixa i skonfigurowałem domeny = wirtualne, bo mam kilka
domen, dla których serwer robi za serwer = pocztowy.

Poczta dochodzi, ale user, który ma u mnie konto nie = może nic wysłać!
Dostaje komunikat, że relay jest = niedozwolony!

Jak to sensownie wyłączyć, tzn by moi userzy = mogli wysłać pocztę pod każdy
adres, a dowolny ades mógł przysłać pocztę =


HELP!

pozdrawiam
patt
--
pozdrawiam
Paweł Rohde


-----------------------------------------
This email was sent using SquirrelMail.
   "Webmail for nuts!"
http://squirrelmail.org/


Received on Sat Feb 21 03:38:18 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014