[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: FTP - plik masq

From: Paweł Rohde <pawel@rohde.poznan.pl>
Date: Sat Feb 08 2003 - 00:25:19 CET
[slacklist] Re: FTP - plik masq

Użytkownik Czarek Kiczkajło napisał:
> iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.0.0 -j = ACCEPT
> iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -j = ACCEPT

Zamiast takich wpisów dokumentacja preferuje coś = takiego:

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -m state --state = NEW -j ACCEPT


$iptables -A FORWARD -p tcp  -j ACCEPT -m state = --state
RELATED,ESTABLISHED
$iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT -m state = --state
RELATED,ESTABLISHED
$iptables -A FORWARD -p udp  -j ACCEPT -m state = --state ESTABLISHED


zdaje się, że do natowanych połączeń ftp = potrzeba modułu state. No i
wogóle jest to lepszy sposób, bo nawiązać = połączenie może tylko klient.

pozdrawiam
patt


Received on Sat Feb 21 03:38:15 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014