[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: FTP - plik masq

From: Machoni <machoni@o2.pl>
Date: Sat Feb 08 2003 - 12:40:32 CET
[slacklist] Re: FTP - plik masq

 Użytkownik Czarek Kiczkajło = napisał:

Mozesz mi wyjasnic sens tej regolki:
 > iptables -t filter -A FORWARD -s = 192.168.0.0 -j ACCEPT

Jesli zaraz za nia jest ta:
 > iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -j = ACCEPT

Przeciez to jest bez sensu (bezcelowa jest ta = pierwsza).


Użytkownik Paweł Rohde napisał:
> Zamiast takich wpisów dokumentacja preferuje =
> iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -m state = --state NEW -j ACCEPT
> $iptables -A FORWARD -p tcp  -j ACCEPT -m = state --state
> RELATED,ESTABLISHED
> $iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT -m state = --state
> RELATED,ESTABLISHED
> $iptables -A FORWARD -p udp  -j ACCEPT -m = state --state ESTABLISHED
>
>
> zdaje się, że do natowanych połączeń = ftp potrzeba modułu state. No i
> wogóle jest to lepszy sposób, bo = nawiązać połączenie może tylko klient.


Fakt, to jest lepsze, ale i bardziej rozbudowane (co = nie przeczy temu by
taka forme wlasnie stosowac).

Received on Sat Feb 21 03:38:15 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014