[ SlackList ] [ WkikiSlack ]cyfrówka

From: Paweł Kośla <pawkosla@wp.pl>
Date: Sat Feb 08 2003 - 14:41:25 CET
[slacklist] cyfrówka

CZy ktoś próbował podłączyć aparat cyfrowy = pod linuxem iściągać z niego
zdjęcia?

Received on Sat Feb 21 03:38:15 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014