[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: php

From: Krzysiek Klimczyk <k-klimczyk@o2.pl>
Date: Sat Feb 15 2003 - 18:01:55 CET
[slacklist] Re: php

> <?php
>  echo "Twoj adres IP:  = ";
>  echo $REMOTE_ADDR;

Przy register_globals = off, nalezy wywolac to = tak:
Register_globals sa ustawione na off ze wzgledow = bezpieczenstwa.

echo $HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_ADDR'];
lub
echo $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

Na przyszlosc polecam google :D

A po modyfikacji php.ini nalezy zrestartowac = apacha.


--
Pozdrawiam,
 Krzysiek        &n= bsp;           &nb= sp;       mailto:k-klimczyk@o2.pl

Received on Sat Feb 21 03:37:58 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014