[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: connection to transport vscan: connection refused

From: Wojciech Potyka <wojtek@ogloszenia.bielsko.org>
Date: Sun Feb 16 2003 - 23:33:58 CET
[slacklist] Re: connection to transport vscan: connection = refused

Traz juz chyba ok :)

postfix stop
potem postsuper -d ALL
nastepnie ostsuper -s
postfix start

Teraz chyba chodzi dobrze, znaczy logi od godziny =

Pozdrawia..  Wojciech Potyka


Received on Sat Feb 21 03:37:54 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014