[ SlackList ] [ WkikiSlack ]ipv6+LAN

From: <admin@ibq.pl>
Date: Wed Feb 19 2003 - 15:16:03 CET
[slacklist] ipv6+LAN

        witam

Postawiłem tunel z  xs26
Tunel dzial bez zarzutu!

wpadłem na pomysł aby n swojej workstacji zrobic =
jednym z rowiązan był program radvd
lecz niestety nie w moim prypadku poniewaz prefix = który dostałem o xs26 jest
mniejszy niz /64 dokładnie /48
czyli radvd odpada, pozostało ustawienie tunelu do = serwa  ze stacji roboczej i
routowanie pakietów na zewnątrz ( i tu tkwi mój = problem )


tunel na serwie xs26 wychodzacy na swiat:

----8<----
ip tun add xs26 mode sit remote 80.247.205.1 local = 217.99.45.73 ttl 64
ip link set xs26 up
ip a a 3ffe:80ee:1325::0 dev xs26
ip a a 3ffe:80ee:1325::1 dev xs26
ip a a 3ffe:80ee:1325::2 dev xs26
ip r a 2000::/3 dev v6
------------

SERW:

server IP =      = 10.0.0.1
workstacja= 10.0.0.50
--8<--
#!/bin/bash
ip tun add v6-serv-local mode sit remote 10.0.0.50 = local 10.0.0.1 ttl 64
ip link set v6-serv-local up
ip r a 2000::/3 dev v6-serv-local
-------


WORKSTACJA :

--8<--
ip tun add v6-workstacja-local mode sit remote = 10.0.0.1 local 10.0.0.50 ttl 64
ip link set v62 up
ip a a 3ffe:80ee:1325::3 dev v62
ip r a 2000::/3 dev v62
------
maszyny sie widzą ping6 odpowiada w obydwie strony = ( tylko w LANIE )
Pytanie jak pokierowac rochem aby moja maszyna ( = workstacja ) widziała dalne
hosty v6

Pozdrawiam
lacz
podarowalem sobie wkleianie ifconfigów
z gory dzieki za podpowiedz


--
_EOF_

Received on Sat Feb 21 03:37:48 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014