[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Odp:

From: Paweł Rohde <pawel@rohde.poznan.pl>
Date: Thu Feb 20 2003 - 11:17:31 CET
[slacklist] Re: Odp: [slacklist]

Dnia 2003-02-20 11:01, Użytkownik admin = napisał:
> from=<admin@miasteczko.pl>, size=1340, = nrcpt=1 (queue active)
> Feb 20 11:05:42 miasteczko postfix/local[1002]: = warning: lookup admin, NIS
> domain miasteczko.pl, map mail.aliases: can't = bind to server on this domain
> Feb 20 11:05:42 miasteczko postfix/local[1002]: = 21EE530E3B:
> to=<admin@miasteczko.pl>, relay=local, =
> database unavailable)

1. NIS -> alias_maps = $alias_database
2. spawdź w configu na co wsakzuje ci (czy go masz) = plik mail.aliases
3. spawdź na co wskazuje ci $alias_database
4. Może potrzeba zrobić newaliases?

postconf i postconf -n powinno ci pomóc.

pozdrawiam
patt

Received on Sat Feb 21 03:37:44 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014