[ SlackList ] [ WkikiSlack ](no subject)

From: admin <admin@miasteczko-slaskie.pl>
Date: Thu Feb 20 2003 - 13:47:18 CET
[slacklist]

no poczta mi juz dziala ale znowu problem tym razem z = socks
ściągnolem z ftp'a  socks-linux-src.tgz = rozpakowalem robie make i efekt jest taki:

(cd lib; make CC="gcc" = GETPASS="getpass.o" \
        = OPTIMIZE="-O6 -fomit-frame-pointer -pipe -m486" \
        = \
        = OTHER_CFLAGS="-DLINUX    -DSHORTENED_RBIND = -DCOMPAT  " RANLIB="ranlib")
make[1]: Entering directory `/socks42b/lib'
/socks42b/lib
gcc -I../include -O6 -fomit-frame-pointer -pipe -m486 = -DLINUX    -DSHORTENED_RBIND -DCOMPAT   = -DSUPPORT_RCMD    -c -o Rconnect.o Rconnect.c

In file included from Rconnect.c:19:
/usr/include/linux/time.h:106: warning: `FD_SET' = redefined
/usr/include/sys/select.h:89: warning: this is the = location of the previous definition
/usr/include/linux/time.h:107: warning: `FD_CLR' = redefined
/usr/include/sys/select.h:90: warning: this is the = location of the previous definition
/usr/include/linux/time.h:108: warning: `FD_ISSET' = redefined
/usr/include/sys/select.h:91: warning: this is the = location of the previous definition
/usr/include/linux/time.h:109: warning: `FD_ZERO' = redefined
/usr/include/sys/select.h:92: warning: this is the = location of the previous definition
/usr/include/linux/time.h:115: warning: `ITIMER_REAL' = redefined
/usr/include/sys/time.h:95: warning: this is the = location of the previous definition
/usr/include/linux/time.h:116: warning: = `ITIMER_VIRTUAL' redefined
/usr/include/sys/time.h:98: warning: this is the = location of the previous definition
/usr/include/linux/time.h:117: warning: `ITIMER_PROF' = redefined
/usr/include/sys/time.h:102: warning: this is the = location of the previous definition
In file included from Rconnect.c:19:
/usr/include/linux/time.h:9: redefinition of `struct = timespec'
/usr/include/linux/time.h:88: redefinition of `struct = timeval'
/usr/include/linux/time.h:93: redefinition of `struct = timezone'
/usr/include/linux/time.h:124: redefinition of = `struct itimerval'
make[1]: *** [Rconnect.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/socks42b/lib'
make: *** [LIB] Error 2
 
a moze ma ktoś lepsze rozwiązanie firewalla (moze =
ludzi z wewnętrznej sieci (niestety dostęp jest = na SDI)
 
dzieki z góry
admin@miasteczko-slaskie.pl


Received on Sat Feb 21 03:37:44 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014