[ SlackList ] [ WkikiSlack ]ftape

From: Olek Kwasniewski <olek@bcf.pl>
Date: Thu Feb 20 2003 - 22:49:57 CET
[slacklist] ftape

witam
stałem się nie/szcześliwym posiadaczem = zewnętrznego strimera
Jumbo-250 (DJ20) z konrtolerem ISA, chęć = uruchominia go ma jedynie
podłoże edukacyjne (350MB hi hi ), ftape.o = ładuje się z takimi
komunikatami:
ftape v3.04d 25/11/97
(c) 1993-1996 Bas Laarhoven (bas@vimec.nl)
(c) 1995-1996 Kai Harrekilde-Petersen = (khp@dolphinics.no)
(c) 1996-1997 Claus-Justus Heine = (claus@momo.math.rwth-aachen.de)
QIC-117 driver for QIC-40/80/3010/3020 floppy tape =
Compiled for Linux version 2.4.18
[000] ftape-init.c (ftape_init) - installing QIC-117 = floppy tape
hardware drive ... .
[001] ftape-init.c (ftape_init) - ftape_init @ = 0xc3829060.
[002]   ftape-buffer.c (add_one_buffer) - = buffer nr #1 @ c2c3f7e0,
dma area @ c02c0000.
[003]   ftape-buffer.c (add_one_buffer) - = buffer nr #2 @ c2c3f860,
dma area @ c0318000.
[004]   ftape-buffer.c (add_one_buffer) - = buffer nr #3 @ c2c3f8e0,
dma area @ c0310000.
[005]   ftape-calibr.c (time_inb) - inb() =
[006]  ftape-calibr.c (ftape_calibrate) - TC for = `ftape_udelay()' =
571 nsec (at 10239 counts).
[007]  ftape-calibr.c (ftape_calibrate) - TC for = `fdc_wait()' = 1932
nsec (at 5119 counts).

skompilowałem ftape-tool ale przy próbach = uruchomienia czegoś z
pakiety mam komunikat o braku urządzenia
i to tyle dalej nie wiem co robić tzn potrzebny = jest pewnie jakiś
pilik w /dev, pewnie coś jeszcze ...
macie może jakiś opisy najlepiej po polsku, = ftape-HOWTO niewiel
wniosło do mojej wiedzy, będę wdzięczny za = wszystkie próby pomocy

Olek

Received on Sat Feb 21 03:37:42 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014