[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: ftape

From: Olek Kwasniewski <olek@bcf.pl>
Date: Thu Feb 20 2003 - 23:15:54 CET
[slacklist] Re: ftape

uzupełnienie na bieżąco:
po załadowaniu zftape i próbie mt -f /dev/rft0 = rewind zaczyna
pracować stacja dyskietek mimo że nie była = monyowana
Olek

Received on Sat Feb 21 03:37:41 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014