[ SlackList ] [ WkikiSlack ]HTB i iptables

From: Paweł Rohde <pawel@rohde.poznan.pl>
Date: Fri Feb 21 2003 - 02:32:31 CET
[slacklist] HTB i iptables

Hello :)

Męczę się ze znakowaniem pakietów ...

Echhh nigdy tego nie robiłem.

Jak sprawdzić, że pakiet jest odpowiednio = zaznaczony?
W jakim łańcuchu to znakowanie = umieścić?

Próbuję tak:

$iptables -A FORWARD -i ppp0 -t mangle -p tcp --sport = 80   -j MARK
--set-mark 4

i tak:

$iptables -A PREROUTING -i ppp0 -t mangle -p tcp = --sport 80   -j MARK
--set-mark 4iptablesy zaznaczają, ale sierowany ruch do kolejki = generuje zero danych
na niej ... czyli nie działa.

Czy ktoś robił coś podobnego i może się = podzielić doświadczeniami?

pozdro
patt


Received on Sat Feb 21 03:37:41 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014