[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: samba - pomocy

From: Paweł Rohde <pawel@rohde.poznan.pl>
Date: Mon Feb 24 2003 - 18:08:42 CET
[slacklist] Re: samba - pomocy

Dnia 2003-02-24 17:41, Użytkownik Luko = napisał:
> serwer pracuje na 2 kartach sieciowych jedna dsl = a druga to eth1 ip
> 192.168.1.1 maska 255.255.0.0 (czy jest to = równoznaczne z 192.168.1.1/16??)
> interfaces = 192.168.1.1/16

Nie.

IP      = = 192.168.1.1
NETMASK = 255.255.0.0

To      = = 192.168.0.0/16

Ale naprawdę potrzebujesz takiej maski = ??????????????
patt

Received on Sat Feb 21 03:37:36 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014