[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: port 445

From: Sick3R <sicker@2n.pl>
Date: Tue Feb 25 2003 - 08:58:49 CET
[slacklist] Re: port 445

> co kożysta z = portu       bo bezprzerwy mam zapchany = 445

http://www.portsdb.org/bi= n/portsdb.cgi

Tam masz baze danych portoow.

Received on Sat Feb 21 03:37:33 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014