[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: W tle

From: Konrad Lapsz <harrier@disgust.wariaci.net>
Date: Fri Feb 28 2003 - 00:11:45 CET
[slacklist] Re: W tle

> Nie...   wtedy zostawiasz aktywna = konsole, najlepiej na koncie roota i w
> niestrzezonym miejscu (powiedz tylko gdzie i = kiedy ;-) ).

machoni.microsoft.com, Codziennie o 5:30!

Nie odpowiedziales na pytanie...

Konrad Lapsz / = harrier           =     ... i'm following the white sublow
mailto: harrier@disgust.wariaci.net
        = harrier@mak.ant.pl

Received on Sat Feb 21 03:37:26 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014