[ SlackList ] [ WkikiSlack ]MOTD

From: Maciej Paszta <paszczi@go2.pl>
Date: Sun Mar 02 2003 - 08:15:05 CET
[slacklist] MOTD

Czesc.
Ktory pakiet w Slacku odpowiedzialny jest za = wyswietlanie tych fajnych
teksciorow po zalogowaniu?

--
Maciek Paszta gg: 2810043
Registered BLUG Member #0274
Registered Linux User #304533
paszczi@go2.pl
maciusp@gazeta.pl
"The pursuit of wisdom always comes at a =

Received on Sat Feb 21 03:37:19 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014