[ SlackList ] [ WkikiSlack ]I2c

From: Jacek <sydalg@ekoplyta.pl>
Date: Sun Mar 02 2003 - 16:17:57 CET
[slacklist] I2c

Czy koledzy mają doświadczenie z urządzeniami = opartymi o magistralę i2c?
Pozdrawiam Jacek

Received on Sat Feb 21 03:37:18 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014