[ SlackList ] [ WkikiSlack ]audio

From: Paweł Kośla <pawkosla@wp.pl>
Date: Sun Mar 02 2003 - 23:08:15 CET
[slacklist] audio

Czy ktoś próbował przetworzyć utwory mp3 na = audio cd i nagrać?
Czy są jakieś programy do tego?

Received on Sat Feb 21 03:37:15 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014