[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: .htaccess raz jeszcze

From: Pepe <thesaint@tenboard.com>
Date: Tue Mar 04 2003 - 16:45:39 CET
[slacklist] Re: .htaccess raz jeszcze

Dnia wto 4. marzec 2003 16:33, Pepe napisał:
> Ustaw tylko po jednym userze (nie koniecznie = muszą należeć do systemu)
Zapomniałem dodać że tam gdzie mają mieć = wszyscy dostęp muszą znać oba hasła.

Pepe


Received on Sat Feb 21 03:37:11 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014