[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Rozdzielic lacze

From: Marcin Grabda <grabka999@interia.pl>
Date: Mon Mar 04 2002 - 20:20:06 CET
[slacklist] Rozdzielic lacze

Witam wszystkich!

Chcia?bym sie dowiedzie? czy istnieje mo?liwo?? = przypisania jednemu
u?ytkownikowi w sieci okre?lonego transferu do =
maksymaln? warto?? (chodzi mi o to by ograniczy? = tylko jeden komp). Jak
da si? to na czym musi by? serwer z ??czem i jakiego = programu u?y? do
rozdzielenia?

94a83k

Received on Sat Feb 21 03:37:11 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014