[ SlackList ] [ WkikiSlack ]proftpd cd...

From: Sławomir Szostak <slaszo@pf.pl>
Date: Wed Mar 05 2003 - 22:19:20 CET
[slacklist] proftpd cd...

Witajcie grupowicze!
Kilka postów wcześniej miałem problem z = proftpd.
I w zasadzie nic się nie zmieniło.
Za każdym razem jak próbuję się = połączyć z ftp-em z sieci lokalnej
(Total Commander) to wyskakuje błąd = "przekroczony czas połączenia".
Ustawienia proftpd mam jednak dobre (dzięki = Afro),
więc moje podejrzenia skierowałem na masq.
Jest standardowa i następuje się on = przedstawująco:

#!/bin/sh
echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
/sbin/iptables -F -t nat
/sbin/iptables -X -t nat
/sbin/iptables -F -t filter
/sbin/iptables -X -t filter
/sbin/iptables -t filter -P FORWARD DROP
/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s = 192.168.1.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d = 192.168.1.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.1 = -d 0/0 -j MASQUERADE
.....
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.5 = -d 0/0 -j MASQUERADE
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -i eth0 -p udp = --dport 67 -j ACCEPT
/sbin/modprobe ip_nat_ftp

Pytanie tylko: czy to jest wystarczające do =
w iptraf'ie w IP traffic monitor lapie ruch miedzy = moim kompem a
serwerem  i ma Flagę CLOSED.
Czy to znaczy że mam zamknięty ten port?
Połączenia z innymi ftpami zewnetrznymi =
Dzięki z góry za odpowiedź.
(próbuję sam zrozumieć iptables ale coś chyba = za cieńki jestem)
--
Pozdrowienia,
Sławomir Szostak 
mailto: slaszo@pf.pl


Received on Sat Feb 21 03:37:08 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014