[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Odp: Re: dziwne zachowanie serwera

From: Joks <jokskp@poczta.onet.pl>
Date: Sat Mar 08 2003 - 21:29:17 CET
[slacklist] Odp: Re: dziwne zachowanie serwera

Po przeczytaniu poleconego linku
ht= tp://iptables-tutorial.frozentux.net/iptables-tutorial.html
wprowadzilem pare zmian,prosiblym o sprawdzenie czy = jest juz wszystko dobrze
gdyz mam
jeszcze male watpliwosci.

#!/bin/sh

# Czyszczenie tablic
/sbin/iptables -F -t nat
/sbin/iptables -X -t nat
/sbin/iptables -F -t filter
/sbin/iptables -X -t filter

#Przekazywanie pakietow
echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
echo "0" > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
echo "0" > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route

###INPUT###
# logowanie pingow i ich ograniczenie,jednak to cos = nie robi...
bo gdy pinguje z innego serwera pingi dochodza = normalnie nie sa ograniczne
przez burst
/sbin/iptables -A INPUT -i ppp0 -p icmp --icmp-type =
limit --limit 5/minutes -j LOG --log-level 7 = --log-prefix "Pingi: "
/sbin/iptables -A INPUT -i ppp0 -p icmp --icmp-type =
limit --limit 3/minute --limit-burst 5 -j = ACCEPT

# praca na interfejsie lokalnym
/sbin/iptables -A INPUT -p ALL -i lo -s 127.0.0.1 -j = ACCEPT
/sbin/iptables -A INPUT -p ALL -i lo -s 192.168.1.1 = -j ACCEPT
/sbin/iptables -A INPUT -p ALL -i lo -s xxx.xx.x.xxx = -j ACCEPT

# hmm nie wiem ale tak musi byc ;)
/sbin/iptables -A INPUT -p ALL -d xxx.xx.x.xxx -m = state --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

znalazlem rowniez druga wersje takiej regulki i nie = wiem ktora jest lepsza

/sbin/iptables -A INPUT -p ALL -i ppp0 -m state = --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

###OUTPUT###
# logi przesiadkowe
/sbin/iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -m limit = 2/minute -j
LOG --log-level 7 --log-prefix "SSH: = "

###FORWARD###
/sbin/iptables -t filter -P FORWARD DROP

# to chyba jest tez potrzebne cos jak lo ?
/sbin/iptables -A FORWARD -i eth0 -j ACCEPT

# ponownie czarna magia ;) ale rowniez raczej byc = musi
/sbin/iptables -A FORWARD -s = 192.168.1.0/255.255.255.0 -m state --state
NEW -j ACCEPT
/sbin/iptables -A FORWARD -p ALL -m state --state = ESTABLISHED,RELATED -j
ACCEPT

# udostepnianie netu
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.2 = -d ! 192.168.1.0/24 -j
SNAT --to-source xxx.xx.x.xxx

# moduly
/sbin/modprobe ip_conntrack
/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
/sbin/modprobe ip_nat_ftp
/sbin/modprobe ip_nat_irc
/sbin/modprobe ip_tables
/sbin/modprobe ipt_LOG
/sbin/modprobe ip_limit
/sbin/modprobe iptable_filter
/sbin/modprobe iptable_nat


--------------r-e-k-l-a-m-a-----------------

Szukasz banku bez prowizji ?
mBank - zaloz konto
http://epieniadze.onet.pl/mbank<= /A>

Received on Sat Feb 21 03:37:02 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014