[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Problem z ac97 i xfree86 (Nvida)

From: Ostruszka Michal <kfazi@posejdon.wpk.p.lodz.pl>
Date: Mon Mar 17 2003 - 09:45:28 CET
[slacklist] Re: Problem z ac97 i xfree86 (Nvida)

Ta wiadomość wykorzystuje nie obsługiwany zestaw = znaków. Aby zobaczyć jej oryginalną zawartość, otwórz = załączoną wiadomość. Jeśli tekst nie zostanie prawidłowo = wyświetlony, zapisz załącznik na dysku, a następnie otwórz go = w edytorze obsługującym oryginalny zestaw znaków. = <<message.txt>>

Received on Sat Feb 21 03:36:47 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014