[ SlackList ] [ WkikiSlack ]postfix

From: Adam <adam@zst.kalisz.pl>
Date: Mon Mar 17 2003 - 15:22:16 CET
[slacklist] postfix

WItam
Jak zrobic zeby jedna wiadomosc byla dostarczana do = jednego usera a po chwili wysylana na 2 rozne konta/?

Pozdrawiam
Adam
Received on Sat Feb 21 03:36:46 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014