[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Logout

From: Rafał Janus <pajak_22@poczta.fm>
Date: Mon Mar 17 2003 - 19:37:17 CET
[slacklist] Logout

Jak zrobic zeby mozna bylo sie wylogowac w Slacku = klawiszami "ctrl+d"
bo tak to tylko dziala polecienie logout ??

Pozdrawiam Pajak

Received on Sat Feb 21 03:36:45 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014