[ SlackList ] [ WkikiSlack ]KDE - nie żyje

From: Paweł Rohde <pawel@rohde.poznan.pl>
Date: Mon Mar 17 2003 - 23:10:59 CET
[slacklist] KDE - nie żyje

Umarło i już :(

log :

---begin---
XFree86 Version 4.3.0
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.20 i686 = [ELF]
Build Date: 01 March 2003
        Before = reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
        to make = sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) =
          (++) = from command line, (!!) notice, (II) informational,
          (WW) = warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: = "/var/log/XFree86.0.log", Time: Mon Mar 17 22:26:21 = 2003
(==) Using config file: = "/etc/X11/XF86Config"
(EE) RADEON(0): [dri] DRIScreenInit failed.  = Disabling DRI.
startkde: Starting up...
ksplash: relocation error: = /usr/lib/qt/lib/libqt-mt.so.3: undefined
symbol: XftPatternCreate
kdeinit: relocation error: = /usr/lib/qt/lib/libqt-mt.so.3: undefined
symbol: XftFreeTypeOpen
startkde: Could not start kdeinit. Check your =

waiting for X server to shut down =
GOT SIGHUP
Warning: connect() failed: : No such file or =


xinit:  unexpected signal 2.
ksmserver: cannot connect to X server :0
startkde: Shutting down...
Warning: connect() failed: : No such file or =
Error: Can't contact kdeinit!
startkde: Running shutdown scripts...
startkde: Done.

---end---

Dlaczego nie może się uruchomić?? Jak mam = sprawdzić co jest nie tak ??
Slack to current - dzi¶ robiłem upgrade i = podmienił mi kde-libs - chyba
tu jest klops, ale 2 dni minęły od ostatniego = wpisu w ChangeLogu i
nic... Chyba tylko ja to mam ?
qt-3.1 zainstalowane z paczki...
Wygooglowałem że te "XftFreeTypeOpen" i = to drugie to z biblioteki Xft,
która jest dostarczona z xfree-4.3.0 <- = przeinstalowałem.

Qpa ...

Pomocy !!!

pozdrawiam
patt


Received on Sat Feb 21 03:36:45 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014