[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: rc.local + dhcpd

From: Paweł Rohde <pawel@rohde.poznan.pl>
Date: Wed Mar 19 2003 - 22:15:23 CET
[slacklist] Re: rc.local + dhcpd

Dnia 03/19/2003 10:05 PM, Użytkownik Sławomir = Szostak napisał:
> #uruchomienie dhcpd
> if [ -x /usr/sbin/dhcpd ]; then
>   echo "Starting =
>   dhcpd
> fi
> # a dalej proftpd, SDI, Masq, etc...

Ja w skryptach staram się pisać całą = ścieżkę - spróbuj.

patt


Received on Sat Feb 21 03:36:40 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014