[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Udostepnianie Internetu ?

From: Rafal Bierc <rafaelb@interia.pl>
Date: Fri Mar 21 2003 - 18:55:54 CET
[slacklist] Re: Udostepnianie Internetu ?

wpisalem
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j = MASQUERADE

i nadal nie dziala. Trzeba ustawic jeszce jakis = routing ??
mam
eth0 // karta z dostepem do Internetu
IP: 172.16.77.3
Maska 255.255.255.0
Brama: 172.16.7.1
DNS: 212.33.64.2
etho1 // karta do sieci lokalnej
IP 192.168.21.1
Maska 255.255.255.0

----- Original Message -----
From: "Asmo" = <rafalzajac@interia.pl>
To: <slacklist@slackware.com.pl>
Sent: Friday, March 21, 2003 4:40 PM
Subject: [slacklist] Re: Udostepnianie Internetu = ?


Witam

# __________________________________________
# asmodeus AT interia.pl
# http://slackware.prv.pl
# "When one learns a distribution
# such as Red Hat, one learns Red Hat.
# When one learns Slackware, one learns = Linux."
#

>  Thx z gory
>  Rafal B

Opis na powy┐szej stronie.


----------------------------------------------------------------= ------
Szukam kochanki... >>> http://link.interia.pl/f16f4
PS. Jest nas tu wiecej takich.
----------------------------------------------------------------= ------
WOJNA stala sie faktem! RELACJE jedynych polskich =
>>> http://link.interia.pl/f16f7 =
Received on Sat Feb 21 03:36:36 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014