[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Device3dfx cd.

From: bogas <b80@wp.pl>
Date: Sat Mar 22 2003 - 00:05:58 CET
[slacklist] Re: Device3dfx cd.

Hello paul,

Friday, March 21, 2003, 11:47:48 PM, you wrote:

p> Witam.

p> Klopotow ciag dalszy. Wpisuje 'make':

p> cc -DMODULE -D__KERNEL__ = -I/usr/src/linux/include -O2 -march=i486
p> -fomit-frame-pointer -fno-strength-reduce = -falign-loops=2 -falign-jumps=2
p> -falign-functions=2 -c -o 3dfx.o = 3dfx_driver.c
p> In file included from = /usr/src/linux/include/linux/highmem.h:5,
p>          = ;        from = /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h:8,
p>          = ;        from = /usr/src/linux/include/asm/io.h:47,
p>          = ;        from = /usr/src/linux/include/asm/pci.h:35,
p>          = ;        from = /usr/src/linux/include/linux/pci.h:622,
p>          = ;        from = 3dfx_driver.c:125:
p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h: In = function `get_pgd_fast':
p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h:78: = `boot_cpu_data_R0657d037' undeclared
p> (first use in this function)
p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h:78: (Each = undeclared identifier is
p> reported only once
p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h:78: for =
p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h: In = function `free_pgd_fast':
p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h:89: = `boot_cpu_data_R0657d037' undeclared
p> (first use in this function)
p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h: In = function `pte_alloc_one_fast':
p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h:122: = `boot_cpu_data_R0657d037' undeclared
p> (first use in this function)
p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h: In = function `pte_free_fast':
p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h:132: = `boot_cpu_data_R0657d037' undeclared
p> (first use in this function)
p> In file included from = /usr/src/linux/include/asm/io.h:47,
p>          = ;        from = /usr/src/linux/include/asm/pci.h:35,
p>          = ;        from = /usr/src/linux/include/linux/pci.h:622,
p>          = ;        from = 3dfx_driver.c:125:
p> /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h: In = function `vmalloc':
p> /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h:36: = `boot_cpu_data_R0657d037'
p> undeclared (first use in this function)
p> /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h: In = function `vmalloc_dma':
p> /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h:45: = `boot_cpu_data_R0657d037'
p> undeclared (first use in this function)
p> /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h: In = function `vmalloc_32':
p> /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h:54: = `boot_cpu_data_R0657d037'
p> undeclared (first use in this function)
p> make: *** [3dfx.o] Error 1

p> Uzywam slackware 9.0, jajko 2.4.20.
p> Gdy urzywalem 2.4.19 ten blad sie nie = pojawial.

p> Ktos ma pomysl?

p> /paul


walnij grepem po wszytkich naglowkowych jakie masz w = systemie i wyszukaj
"boot_cpu_data_R0657d037"  i dolacz = odpwiedni plik naglowkowy

--
Best regards,
 bogas         = ;            =        mailto:b80@wp.pl

Received on Sat Feb 21 03:36:36 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014