[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Device3dfx cd.

From: paul <paul@poczta.xo.pl>
Date: Sat Mar 22 2003 - 00:39:02 CET
[slacklist] Re: Device3dfx cd.

On Saturday 22 of March 2003 00:05, you wrote:
> Hello paul,
>
> Friday, March 21, 2003, 11:47:48 PM, you = wrote:
>
> p> Witam.
>
> p> Klopotow ciag dalszy. Wpisuje = 'make':
>
> p> cc -DMODULE -D__KERNEL__ = -I/usr/src/linux/include -O2 -march=i486
> p> -fomit-frame-pointer -fno-strength-reduce = -falign-loops=2
> -falign-jumps=2 p> -falign-functions=2 -c = -o 3dfx.o 3dfx_driver.c
> p> In file included from = /usr/src/linux/include/linux/highmem.h:5,
> = p>           &n= bsp;      from = /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h:8,
> = p>           &n= bsp;      from = /usr/src/linux/include/asm/io.h:47,
> = p>           &n= bsp;      from = /usr/src/linux/include/asm/pci.h:35,
> = p>           &n= bsp;      from = /usr/src/linux/include/linux/pci.h:622,
> = p>           &n= bsp;      from 3dfx_driver.c:125:
> p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h: In = function `get_pgd_fast':
> p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h:78: = `boot_cpu_data_R0657d037'
> undeclared p> (first use in this = function)
> p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h:78: = (Each undeclared identifier is
> p> reported only once
> p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h:78: = for each function it appears
> in.) p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h: = In function `free_pgd_fast':
> p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h:89: = `boot_cpu_data_R0657d037'
> undeclared p> (first use in this = function)
> p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h: In = function `pte_alloc_one_fast':
> p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h:122: = `boot_cpu_data_R0657d037'
> undeclared p> (first use in this = function)
> p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h: In = function `pte_free_fast':
> p> /usr/src/linux/include/asm/pgalloc.h:132: = `boot_cpu_data_R0657d037'
> undeclared p> (first use in this = function)
> p> In file included from = /usr/src/linux/include/asm/io.h:47,
> = p>           &n= bsp;      from = /usr/src/linux/include/asm/pci.h:35,
> = p>           &n= bsp;      from = /usr/src/linux/include/linux/pci.h:622,
> = p>           &n= bsp;      from 3dfx_driver.c:125:
> p> /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h: In = function `vmalloc':
> p> /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h:36: = `boot_cpu_data_R0657d037'
> p> undeclared (first use in this = function)
> p> /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h: In = function `vmalloc_dma':
> p> /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h:45: = `boot_cpu_data_R0657d037'
> p> undeclared (first use in this = function)
> p> /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h: In = function `vmalloc_32':
> p> /usr/src/linux/include/linux/vmalloc.h:54: = `boot_cpu_data_R0657d037'
> p> undeclared (first use in this = function)
> p> make: *** [3dfx.o] Error 1
>
> p> Uzywam slackware 9.0, jajko 2.4.20.
> p> Gdy urzywalem 2.4.19 ten blad sie nie = pojawial.
>
> p> Ktos ma pomysl?
>
> p> /paul
>
>
> walnij grepem po wszytkich naglowkowych jakie = masz w systemie i wyszukaj
> "boot_cpu_data_R0657d037"  i =

Taaaa.... no dobra.... jezeli mogl bym prosic troche = jasniej :)
Jeszcze nie opanowalem wyzszego poziomu mocy = :P

Dzieki

/paul

Received on Sat Feb 21 03:36:36 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014