[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Logi ???

From: Home1 <home1@wp.pl>
Date: Sat Mar 22 2003 - 17:41:47 CET
[slacklist] Logi ???

Czy ktoś wie dlaczego w momęcie przeglądania = logów /var/log/secure nie widać logowań przez (np Putty ? po ssh) = pokazuje tylko logi z logowań które były robione lokalnie na = serwerze ?

Received on Sat Feb 21 03:36:34 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014