[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Firewall

From: Rafal Bierc <rafaelb@interia.pl>
Date: Mon Mar 24 2003 - 20:45:18 CET
[slacklist] Re: Firewall

Thx za opisik, jak jeszcze mozesz to podrzuc jakis = przykladzik.:)
I jezeli to nie zaduzo to czym mozna sprawdzic = zrobionego firewall`a chodzi mi o jego skutecznosc np. jaka strona co = testuje , program lub ploecenie

Thx
Rafal
  ----- Original Message -----
  From: demeus
  To: rafaelb@interia.pl
  Sent: Monday, March 24, 2003 6:09 PM
  Subject: Re: [slacklist] Firewall


  Ten artykuł powinien pozwolić Tobie na = napisanie firewalla samemu...

  jesli beda jakies pytania to daj znac...  Pakiet netfilter - obsługa filtrowania = pakietów w Linuksie przez jądro w wersji 2.4 (komenda =

  Jeśli będziesz miał jakieś uwagi i = komentarze to nie krępuj się i napisz: gallegher@w.pl

  Polskie tłumaczenie howto do iptables = znadziesz tutaj. Powinieneś je przeczytać najpierw, zanim zaczniesz = tłumaczenia pojawiające się na stronie Łukasza Bromirskiego - = naprawdę warto. Zajrzyj również na stronę domową pakietu = netfilter.

  Taaaak. Widziałem, że nie będzie ci się = oględnie jak wędrują pakiety w jądrze 2.4 - nie będę = omawiał składni komendy iptables. Jesli coś wyda ci się = niejasne, zajrzyj do howto, lub na stronę manuala iptables. =

  Podstawowym pojęciem jest łańcuch = (chain). Łańcuch jest to zbiór reguł filtrujących. Istnieją = trzy standardowe łańcuchy: input, forward i output; łańcuchy = własne łańcuchy. Łańcuch jest listą reguł do których po = kolei jest porównywany pakiet. Jeśli pakiet pasuje do którejś z = reguł, wykonywana jest akcja zdefiniowana wewnatrz tej reguły. = pasuje do żadnej reguły wykonywana jest akcja zdefiniowana w = polityce danego łańcucha. Tylko łańcuchy podstawowe i dodatkowe = mają własną politykę, łańcuchy utworzone przez użytkownika = nie mają własnej polityki, a pakiet po przejściu przez taki = łańcuch wraca do łańcucha z którego został = wywołany.

          &nbs= p;            = ;  ______
          &nbs= p;            = ; /      \
  >---[ PREROUTING ]---( ruting )---[ FORWARD = ]--+--[POSTROUTING ]->
          &nbs= p;            = ; = \______/           = ;      |
          &nbs= p;            = ;    = |            =          |
          &nbs= p;            = ;    = V            =          |
          &nbs= p;            [ = INPUT = ]            = [ OUTPUT ]
          &nbs= p;            = ;    = |            =          ^
          &nbs= p;            = ;    = |            =          |
          &nbs= p;            = ;    +--> procesy lokalne -+

  Pakiet sprawdzany jest najpierw w łańcuchu = PREROUTING. Następnie podjemowana jest decyzja czy pakiet skierowany = jest do komputera lokalnego i wtedy przechodzi przez łańcuch INPUT i = których dany komputer jest ruterem. W takim wypadku podejmowana jest = sieciowa przez którą należy dany pakiet dalej przesłać) i = pakiet trafia do łańcucha FORWARD. Pakiety wygenerowane przez = procesy lokalne (np. przeglądarkę www wysylającą zapytanie o = stronę) przechodzą przez łańcuch OUTPUT. Następnie wszystkie = pakiety przechodzą przez łańcuch POSTROUTING i są wysyłane na = karty sieciowe.

  Tak naprawdę to podstawowe łąńcuchy = należą do tabeli filter. Jest to główna tabela służąca do = nat, w której definiujemy popularną "maskaradę" oraz = tabela mangle służąca do zmieniania zawartości pakietów = przechodzących przez nasz firewall. Nie wszystkie łańcuchy =

  Do tabeli "mangle" (komenda: iptables = -t mangle ...) należą łańcuchy:
        = PREROUTING
        = OUTPUT

  Do tabeli "nat" (komenda: iptables -t = nat ...) należą łańcuchy:
        PREROUTING = - DNAT (destination nat) podmieniany jest adres docelowy = pakietów
        = POSTROUTING - SNAT (source nat) podmieniany jest adres źródłowy = pakietów
        OUTPUT - = DNAT dla pakietów generowanych przez procesy lokalne

  Defaultową tabelą jest "filter" = (komenda: iptables ... - nie trzeba używać przełącznika -t), = należą do niej łańcuchy:
        = INPUT
        = OUTPUT
        = FORWARD

  Kolejność przechodzenia pakietów przez = tabele: mangle -> nat -> filter.


----------------------------------------------------------------= --------------

  

  

  Tworzenie firewalla - wstęp.

  Postanowiłem omówić tworzenie firewalla, = na konkretnym, praktycznym przykładzie. Zakładam, że masz komputer = podpięty do jakiegoś rodzaju łącza stałego. Oczywiście = potrzebujesz firewalla. Zawsze najlepszym wyjsciem, jest gdy firewall = jest dedykowanym serwerem na którym nie ma uruchomionych żadnych = teoretycznie) włamu do niego. Brzmi to bardzo poważnie, ale tak = naprawdę nie będzie zbyt dużo kosztowało. Wystarczy stare 486DX = kogoś kto się chce pozbyć. Jeśli nie masz dysku twardego, to = możesz poszukać jakiejs jednodyskietkowej dystrybucji Linuxa lub BSD = przystosowanej do pełnienia roli rutera i firewalla. Jednak wtedy = najpewniej nie będziesz mógł skorzystac z konfiguracji opisanej = poniżej - wersje jednodyskietkowe Linuksów są wykonywane = najczęściej na jadrach serii 2.2, czyli możesz korzystac z komendy = spójrz na porównanie statystyk "dziur" dla tego systemu i = np. dla RedHata. Nie będę tutaj opisywał sposobu instalacji = Linuksa, istnieje na ten temat zbyt wiele wyspecjalizowanych stron. = Główną zasadą jest instalowanie jedynie niezbędnych = pakietów. W ten sposób zmniejszasz prawdopodobieństwo, że w = przyszłości w jednym z zainstalowanych przez ciebie pakietów = zostanie odkryta jakaś dziura - im mniej pakietów zainstalowanych = tym mniejsze prawdopodobieństwo wykrycia dziury.

  OK. Przejdźmy do sedna. Jednym z problemów = może być umowa, którą podpisałeś ze swoim dostawcą usług = (ISP). Najczęściej jest w niej paragraf mówiący, że możesz = uruchomić tylko jeden terminal z dostępem do Internetu. Uważam = jednak, że jeśli uruchomisz jeden dodatkowy komputer jako firewall, = z którego nie będziesz korzystał jak z terminala dostępowego do = Internetu, to nie łamiesz ducha umowy (byćmoże łamiesz literę = - nie jestem prawnikiem). W opisanej przeze mnie konfiguracji opiszę = jak utrudnić Adminom ISP wykrycie działajacej u ciebie maskarady (a = udostepniania łącza dla jednego komputera - aby uruchomić = udostepnianie dla wiekszej ilości maszyn bedziesz musiał sam = trochę pomyśleć. Jeśli uda ci się przerobić podaną przeze = mnie konfigurację, to znaczy że i tak dałbyś radę to zrobić = sam, w tym wypadku nie będę się czuł winny złamania przez = przeze mnie skrypty na własną odpowiedzialność..

  Mam nadzieję, że przeczytałeś = poprzednie rozdziały mojej strony - sieci.krysiak.info, ponieważ aby = zrozumieć działanie podanych niżej skryptów będziesz = potrzebował tej wiedzy.


----------------------------------------------------------------= --------------

  Tworzenie firewalla - podstawy.

  Ruter (i firewall), który konfigurujemy ma = przydzielonym przez naszego dostawcę usług i drugą - eth1 - do = naszej sieci lokalnej, której IP sami sobie konfigurujemy. Jesli masz = łacze SDI to najprawdopodobniej musisz wymienić wpisy eth0 na = ppp0.

  eth0
  przydzielony numer IP: 111.222.333.444
  z maską 24 bity czyli 255.255.255.0
  gateway (ruter): 111.222.333.1

  eth1
  przyjmujemy numer IP: 192.168.1.1
  z maską 30 bitów 255.255.255.252

  komputer w sieci wewnętrznej = konfigurujemy:
  numer IP: 192.168.1.2
  z maską 255.255.255.252
  gateway (ruter): 192.168.1.1
  serwery DNS ustawiamy na zalecane przez =

  W przypadku Slackware'a wyremowałem = (postawiłem na początku linii #) ze skryptu /etc/rc.d/rc.inet1 = wszystko poza linią:

  # poczatek skryptu /etc/rc.d/rc.inet1
  HOSTNAME=`cat /etc/HOSTNAME`

  Następnie konfigurujemy standardowe = urządzenie lo.

  /sbin/ifconfig lo 127.0.0.1
  /sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask = 255.0.0.0 lo

  W moim przypadku włączamy potrzebne = moduły do kart sieciowych 3Com:

  /sbin/modprobe 3c509

  A nastepnie przechodzimy do konfiguracji = tychże kart sieciowych i rutingu.

  /sbin/ifconfig eth0 111.222.333.444 netmask = 255.255.255.0 broadcast 111.222.333.255 up
  /sbin/route add default gw = 111.222.333.1
  /sbin/ifconfig eth1 192.168.1.1 netmask = 255.255.255.252 broadcast 192.168.1.3 up

  Dalej musimy włączyć NAT (czyli taką = "lepszą maskaradę")

  modprobe ip_conntrack_irc
  modprobe ip_nat_irc
  iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT = --to-source=111.222.333.444
  echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  /etc/rc.d/firewall.start
  /usr/local/sbin/sshd
  # koniec skryptu /etc/rc.d/rc.inet1

  Komendami modprobe właczamy moduły do irca = (jeśli będą nam potrzebne). Komenda iptables uruchamia nam SNAT = pakietów, który podmienia adres źródłowy pakietów z naszej = sieci wewnetrznej na adres 111.222.333.444. W tym momencie pakiety z = naszego komputera o adresie 192.168.1.2 wychodząc w Internet (z karty = zadziałało musimy jeszcze uruchomić proces rutingu - dzieje się = to w następnej linii. Nastepnie uruchamiamy nasz skrypt = firewall.start. Na koniec uruchamiamy demona ssh (najlepiej w wersji 2) = abyśmy mogli administrować naszym ruterem z zewnątrz. W tym = momencie zaczynamy pisanie skryptu firewalla /etc/rc.d/firewall.start = .


----------------------------------------------------------------= --------------

   Tworzenie firewalla - = konfiguracja.

  Podstawową zasadą przy pisaniu reguł = firewalla jest: najpierw stawiamy barierę nie do przebycia dla = żadnych pakietów, a następnie wybijamy w niej przejścia tylko =

  W skrócie: co nie jest dozwolone - jest = zabronione. Czyli po pierwsze wybieramy połączenia które będą = możliwe do naszego rutera z Internetu. Poza tym tak naprawdę = powinniśmy również ściśle zdefiniować połączenia które = host z sieci wewnętrznej może dykonywać do Internetu oraz = połączenia które komputer (komputery) z sieci lokalnej mogą = wykonywać do rutera. W przypadku większej sieci tak właśnie = się postępuje, jednak dla naszej sieci składającej się jedynie = z komputerów zarządzanych osobiście przez 1 osobę, nie ma takiej = potrzeby. Poza tym ograniczalibyśmy w ten sposób sobie samym = takiego postępowania, przykładowo w przypadku gdy na naszym = komputerze pojawi się się jakiś trojan, przy silnie restrykcyjnym = firewallu, gdy trojan próbowałby nawiązać połączenie na = zewnątrz, zostałoby ono usunięte i mielibyśmy o tym informację = w logach systemowych. Oznacza to, że na komputerze lokalnym nie = możemy zaniedbać podstawowych zasad bezpieczeństwa i musimy = zainstalować jakieś (często upgradowane) oprogramowanie = antywirusowe.

  Czyli zaczynamy. W katalogu /etc/rc.d/ tworzymy = sobie skrypt firewall.start, który jest uruchamiany z pliku rc.local = (jest to poprawne dla większości dystrybucji Linuksa). Moja = konfiguracja została oparta na opisie ze strony: = www.sns.ias.edu/~jns/security/iptables - oczywiście dokonałem w niej = pewnych zmian. Nie będę tworzył skryptu sparametryzowanego - jest = on zbyt mało przejrzysty dla ludzi nieobytych ze skryptami shellowymi, = a ponadto gdy zaglądamy do niego po kilku miesiącach jest = trudniejszy w analizie. Przed komendami iptables występującymi w = skrypcie powinieneś dopisać pełną bezwzględną ścieżkę =

  #!/bin/sh
  #Poczatek skryptu = /etc/rc.d/firewall.start

  modprobe ip_tables
  modprobe ip_conntrack
  modprobe ip_conntrack_ftp

  iptables -P INPUT DROP
  iptables -P OUTPUT DROP
  iptables -P FORWARD DROP

  Najpierw próbujemy ładować moduły = które mogą się nam przydać. Bardzo ważnym modułem jest = możemy stwierdzić które pakiety nie są poprawnymi pakietami = oczywistym protokołem TCP, który jest protokołem = połączeniowym) również protokoły UDP i ICMP. Lista aktualnie = śledzonych polączeń znajduje się w pliku /proc/net/ip_conntrack. = W ostatnich 3 liniach ustawiliśmy politykę podstawowych = łańcuchów na DROP - w tym momencie nasz host nie odbiera i nie = przepuszcza żadnych pakietów. Teraz wykonamy wstepną = konfigurację parametrów jądra wpływających na działanie = stosu TCP/IP.

  # wylaczamy odpowiedzi na pingi
  /bin/echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
  # ochrona przed atakiem typu Smurf
  /bin/echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
  # Nie aktceptujemy pakietow "source = route"
  /bin/echo "0" > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
  # Nie przyjmujemy pakietow ICMP rediect, ktore = moga zmienic nasza tablice rutingu
  /bin/echo "0" > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
  # Wlaczamy ochrone przed blednymi komunikatami = ICMP error
  /bin/echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
  # wszystkie karty nie beda przyjmowaly = pakietow z sieci innych niz te z tablicy rutingu
  echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter;
  # Wlacza logowanie dziwnych (spoofed, source = routed, redirects) pakietow
  /bin/echo "1" > = /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians
  # W kernelu 2.4 nie trzeba wlaczac opcji =

  W linii 2 informujemy nasz ruter, aby nie = odpowiadał na zapytania ICMP echo - czyli ruter nie będzie = odpowiadał na pingi.

  W linii 4 uniemożliwiamy odpowiedzi ICMP echo = na pakiety typu broadcast w efekcie czego bronimy się przed atakiem = typu Smurf. Atak ten polega na tym, że atakujący wysyła pakiety = ICMP echo request skierowane na adresy broadcastowe naszej sieci. = Wszystkie komputery naszej sieci odpowiadaja na takie pakiety co = najczęściej powoduje silne przeciążenie sieci. Bardzo często = adres źródłowy takiego pakietu jest zmieniony i ustawiony na = rzeczywistą ofiarę, która otrzymuje nagle dużo pakietów z = odpowiedziami typu echo-reply. Jeśli w ten sposób zostanie = zaatakowanych kilka podsieci, łącze ofiary może ulec = zapchaniu.

  W linii 6 powiadamiamy jądro systemu, aby nie = akceptowało pakietów "source routed". Atakujący może = użyć tego typu pakietów, aby udawać, że jest z wnętrza = naszej sieci, lecz ruch ten byłby kierowany spowrotem wzdłuż = ścieżki po której do nas dotarł. Technika ta rzadko jest = używana w uzasadninych celach.

  W linii 8 zabraniamy zmieniania naszej tablicy = rutingu na podstawie pakietów ICMP redirect.

  W linii 10 powodujemy, że nasz host nie = będzie reagował na fałszywe komunikaty o błędach.

  Standardowym mechanizmem jest ignorowanie = pakietów pochodzących z sieci nie znajdujących się w naszej = tablicy rutingu, co odbywa się w linii 12. Oznacza to, że jeśli na = karcie eth1 jest zdefiniowana sieć 192.168.1.0/30 to nie przyjmie ona = pakietów z adresu 10.1.23.32. Oczywiście karta eth0 będzie = przyjmowała wszystkie pakiety, ponieważ jest poprzez nią dostęp =

  Linia 14 powoduje, że informacja o wszelakich =

  iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
  iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

  Pierwsze co umożliwiamy to ruch na = urządzeniu lo, które jest wykorzystywane przez różne procesy = lokalne. Na ten ruch nie stawiamy żadnych ograniczeń.

  Poniżej tworzymy nowy łańcuch o nazwie = syn-flood który będzie zabezpieczał nasz ruter przed atakami typu = DoS. Oczywiście jest bardzo prawdopodobne, że bedziesz musiał = modułu limit.

  iptables -N syn-flood
  iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --syn -j = syn-flood
  iptables -A syn-flood -m limit --limit 1/s = --limit-burst 4 -j RETURN
  iptables -A syn-flood -j LOG --log-level debug = --log-prefix "IPT SYN-FLOOD: "
  iptables -A syn-flood -j DROP

  W pierwszej linii tworzymy łańcuch = syn-flood. W drugiej linii powodujemy, że wszystkie pakiety = protokołu TCP z ustawioną flagą syn pojawiające się na karcie = sieciowej eth0 i wędrujace przez łańcuch INPUT (skierowane = bezpośrednio do naszego rutera) będą skierowane do łańcucha = syn-flood. Pakiety z ustawioną flagą syn (i w poprawnym = połączeniu również ack) służą do nawiązywania = połączenia. W linii 3 zaczynamy "zliczanie" tych = pakietów. Jeżeli pojawi się więcej niż jeden na sekundę = pakiet nawiązujący połączenie z naszym ruterem, to po czterech = takich pakietach reguła 3 przestanie przerzucać pakiety spowrotem = (-j RETURN) do łańcucha INPUT. W takim wypadku zostaną wykonane = następne regułki. Reguła 4 spowoduje że informacja o takim = pakiecie pojawi się w logach systemowych z przedrostkiem: "IPT = SYN-FLOOD: ". Reguła 5 spowoduje, że pakiet taki zostanie = skasowany bez żadnej dodatkowej reakcji ze strony naszego hosta = TCP/IP. Przydało by się jeszcze ustawić ograniczenie limit na = może nam się dysk trochę przepełnić, zwłaszcza że system = może nie nadążyć zapisywać tego do logów. Poprawna postać = linii nr 4: iptables -A syn-flood -m limit --limit 1/s --limit-burst 4 = -j LOG --log-level debug --log-prefix "IPT SYN-FLOOD: ". Tutaj = też możemy poeksperymentować z warttościami parametrów. =

  iptables -A INPUT -i eth0 -p icmp -m state = --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  iptables -A OUTPUT -o eth0 -p icmp -m state = --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

  Powyższe linijki zapewniają nam = przepuszczanie nawiązanych połączeń protokołu icmp (linia 1) i = nawiązywanie połączeń pochodzących z naszego hosta (linia = 2).

  iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp ! --syn -m = state --state NEW -j LOG --log-level debug --log-prefix "IPT NEW: = "
  iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp ! --syn -m = state --state NEW -j DROP

  Powyższe linie wynikają z pewnej = niekonsekwencji w implementacji modułu conntack służącego do = śledzenia połączeń w pakiecie netfilter. Moduł ten uznaje = pakiety TCP bez flagi syn, a z ustawioną flagą ack za kontynuujące = połączenie i są one uznawane za pakiety NEW czyli nawiązujące = połączenie. W 1 z powyższych linijek logujemy (zapisujemy do = logów) pakiety uznane za NEW (--state NEW) bez ustawionej flagi syn ( = ! --syn ). W kolejnej linii porzucamy takie pakiety.

  iptables -A INPUT -i eth0 -f -j LOG --log-level =
  iptables -A INPUT -i eth0 -f -j DROP

  Podobna konstrukcja zastosowana jest w = powyższych regułkach. Pakiety sfragmentowane -f na wszelki wypadek = (atak Jolt2) porzucamy, oczywiście uprzednio je logując. Jeśli w = logach systemowych będziemy mieli wiele informacji o takich pakietach, = to będziemy musieli wyłączyć te reguły.

  Poniżej mamy małe zabezpieczenie = anty-spoofingowe (przeciw podszywaniu się pod inne adresy niż = własne). W sumie niepotrzebne, ale nigdy nie wiadomo czy nasz stos = TCP/IP nie ma jeszcze nie wykrytych błędów.

  #Pakiety z adr. zrodlowym ustawionym na = nasz.
  iptables -A INPUT -i eth0 -s 111.222.333.444 = -j DROP
  iptables -A INPUT -i eth0 -d 127.0.0.0/8 -j = DROP    # na eth0 do loopbacka?
  iptables -A INPUT -i eth0 -d 111.222.333.255 = -j DROP # broadcasty
  iptables -A INPUT -i eth1 -p udp -d = 192.168.1.255 --dport 137:138 -j DROP

  Powyższe regułki nie powinny nastręczać = wątpliwości. Na karcie eth0 nie powinny się pojawić pakiety z = pochodzące z:

  linia 2: pakiety z adresu interfejsu = wewnętrznego lo
  linia 3: poza tym wycinamy pakiety skierowane = zbyt ciekawe; w razie kłopotów nalezy wyremować tą = linijkę.

  Niestety najczęściej komputer którego = bedziemy używali w naszej sieci lokalnej, będzie miał system = operacyjny pewnej znanej wszystkim firmy. System ten silnie = "śmieci" (wysyła wiele broadcastów IP protokołu UDP na = porty 137 i 138) w wyniku enkapsulacji protokołu NetBIOS wewnątrz = protokołu IP. Mam nadzieję, że wyłączyliscie protokół = NetBIOS na karcie swojego komputera lokalnego? Abyśmy nie mieli = logów systemowych zarzuconych informacjami o działalności tego = protokołu, wpisujemy ostatnią z powyższych regułek. I w końcu = możliwe do naszego komputera.

  # lancuch INPUT
  iptables -A INPUT -p tcp --sport 1024: = --dport  22 -m state --state NEW -j ACCEPT   # ssh na obu = kartach
  iptables -A INPUT -p tcp --sport 1024: --dport = 113 -m state --state NEW -j REJECT --reject-with =

  iptables -A INPUT -m state --state = ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  iptables -A INPUT -j LOG --log-level debug = --log-prefix "IPT INPUT: "
  iptables -A INPUT -j DROP

  Ponieważ w powyższych regułkach nie = zdefiniowałem interfejsu sieciowego, będą one działały na obu = kartach sieciowych w naszym ruterze. W drugiej linijce definiujemy = regułkę mówiącą: pakiety protokołu tcp pochodzące z = portów powyżej 1023 skierowane na port 22 (ssh) i uznane za NEW, = połączenia nawiązanego za pomocą pakietu przepuszczonego przez = regułkę nr 2 zostana przepuszczone przez regułkę w linii 4. = Mówi ona: pakiety które uznasz za należące (ESTABLISHED) lub = związane (RELATED) z juz istniejącym połączeniem zaakceptuj. = Pakiety nie zaakceptowane przez te regułki zostaną zalogowane = (regułka nr 5) i usunięte (regułka nr 6). Oczywiście gdyby nie = było regułki nr 6 to zadziałała by polityka łańcucha INPUT = ustawiona równiez na DROP ale troche paranoi nikomu nie zaszkodzi. = Gdybyśmy uruchomili na naszym ruterze serwer WWW (czego oczywiście = ze względów bezpieczeństwa nie polecam) wystarczyłoby = skopiować regułkę nr 2, wkleić poniżej tej regułki (w linii = poprzedzającej regułkę 4) i zmienić wartość portu 22 na 80. = Przypominam, że numery portów znajdziesz w pliku /etc/services. Do = wytłumaczenia pozostaje regułka nr 3. Bardzo czesto różne = serwery usług (np ftp) pytają się hosta z którego sie = łączymy o nasze dane za pomocą usługi ident działającej na = porcie 113. Jeżeli nie byłoby regułki 3, przykładowy serwer FTP = wysłałby pakiet na port 113 naszego rutera i czekał na = odpowiedź. Ponieważ pakiet ten zostałby skasowany, nie = otrzymałby żadnej odpowiedzi. W końcu otrzymalibyśmy zgode na = połączenie, ale czas oczekiwania byłby dosyć długi. W linii 3 = powodujemy, że na zapytania na port 113 protokołu TCP generowany = jest pakiet protokołu ICMP z komunikatem: icmp-port-unreachable. = Serwer FTP jest poinformowany że na naszym hoście usługa ident nie = Zwróć również uwagę że dla protokołu UDP nie zostały = zdefiniowane żadne regułki, ponieważ nie udostępniamy żadnych = usług korzystających z tego protokołu. tak napr!

awde to udostepniamy jedynie ssh. Bardzo polecane = byłoby zawężenie działania regułki 2 poprzez podanie numeru IP = komputera z którego umożliwiamy połączenia na ssh.

  # lancuch OUTPUT
  iptables -A OUTPUT -m state --state ! INVALID = -j ACCEPT
  iptables -A OUTPUT -j LOG --log-level debug = --log-prefix "IPT OUTPUT: "
  iptables -A OUTPUT -j DROP

  W tym łańcuchu powinniśmy również = powinniśmy dokładnie zdefiniować połączenia które można = nawiązywać z naszego rutera. Jednak w ten sposób sami sobie = ograniczalibyśmy funkcjonalność naszego hosta. W przypadku = profesjonalnego rutera dla większej podsieci nie należy zostawiać = niczego przypadkowi, ale w naszym przypadku nie będziemy tacy = --state ! INVALID oznacza wszystkie pakiety nie zakwalifikowane jako = NEW, ESTABLISHED ani RELATED. czyli uszkodzone. Regułka 33 powoduje = logowanie odrzuconych pakietów,a regułka 4 ich = usunięcie.

  # lancuch forward
  iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp -s = 192.168.1.0/30 --sport 1024: -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j = ACCEPT
  iptables -A FORWARD -i eth1 -p udp -s = 192.168.1.0/30 --sport 1024: -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j = ACCEPT
  iptables -A FORWARD -o eth1 -p tcp -d = 192.168.1.0/30 --dport 1024: -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j = ACCEPT
  iptables -A FORWARD -o eth1 -p udp -d = 192.168.1.0/30 --dport 1024: -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j = ACCEPT
  iptables -A FORWARD -p icmp -m state --state ! = INVALID -j ACCEPT
  iptables -A FORWARD -j LOG --log-level debug = --log-prefix "IPT FORWARD: "
  iptables -A FORWARD -j DROP

  W łańcuchu FORWARD definiujemy regułki = 3 oznaczają: dla protokołów TCP i UDP wchodzących na kartę = 1023 przepuść pakiety nawiązujące połączenia, pakiety = należące do istniejących połączeń i pakiety związane z = możemy nawiązywac połączenia. Regułki 4 i 5 oznaczają: dla = protokołów TCP i UDP wychodzących z karty eth1 ( -i eth1 ) do = sieci lokalnej 192.168.1.0/30 na porty powyżej 1023 przepuść = pakiety należące do istniejących połączeń i pakiety = związane z istniejącymi połączeniami. W domysle nie przepuszczaj = pakietów nawiązujących połączenia. Regułka 6 pozwala na = niczym nie ograniczony ruch poprawnych pakietów protokołu ICMP. = Jeśli pojawią się jakieś pakiety nie należące do = pakiety.


----------------------------------------------------------------= --------------

  Tworzenie firewalla - końcówka.

  W tym momencie mamy działającego poprawnie = firewalla. Należy tylko obserwować logi systemu i patrzeć co jest = wycinane przez nasze regułki. Każdy wycięty pakiet będzie = opatrzony przedrostkiem który zdefiniowaliśmy w regułkach = --log-prefix "IPT FORWARD: " i dzięki temu łatwo dojdziemy = gdzie się dzieje coś niedobrego. Przydało by się, abyśmy = na koniec pliku /etc/syslog.conf coś takiego:

  = *.*           = /dev/tty12
  = *.*           = /var/log/all

  i oczywiście restartujemy demona = syslogd:

  # killall -HUP syslogd

  od tego momentu w pliku /var/log/all (oraz na = konsoli12 - Alt+F12) będziemy mieli wszystkie logi systemowe. Należy = uważać aby logi nam nie zapchały twardego dysku, czyli należy = skonfigurować logrotate, ale to oczywiście znajdziecie już na = stronach dotyczących konfiguracji Linuxa.

        = ---------------------------------------------------------------------- =
        Poznam = mila dziewczyne w celu... >>> http://link.interia.pl/f16f8 =

Received on Sat Feb 21 03:36:30 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014